Novi Travnik/ Od 15. juna preventivna protivepidemijska deratizacija podrumskih prostora

Na web stranici Općine Novi Travnik objavljena je Obavijest o provođenju preventivne protivepidemijske deratizacije podrumskih prostora

Deratizacija će se vršiti od 15. juna i istu će vršiti uposlenici firme Sanitacija iz Sarajeva.

Novum.ba

Vezano: