Čišćenje ušća rijeke Fojnice

Pored svakodnevnih aktivnosti na gašenju požara, a ovih dana zaista imaju 'pune ruke posla', pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Visoko izvršili su čišćenje ušća rijeke Fojnice u Bosnu.

Nakon što je u prethodnom periodu veliki broj automobilskih guma ‘zatrpao’ ušće Fojnice u Bosnu, u dogovoru između Gradske uprave Visoko i PVJ, pristupilo se vađenju guma iz rijeka i njihovom deponovanju.

Pored pohvale, ova akcija može poslužiti i kao apel svima nama da ovakav otpad, ali i svaki drugi deponujemo i transportujemo na mjesta predviđena za te namjene, a ne u korita naših rijeka.

Novum.ba

Vezano: