Kiseljačani Hanan Bajrić i Emrah Karahmet postali nosioci crnog pojasa u taekwondou

Jučer je, pod pokroviteljstvom i u organizaciji Taekwondo saveza BIH organizovano je u Livnu polaganje za crne pojaseve. Polaganju je pristupilo 40 kandidata iz 10 klubova, a ispitivači su bili Jakov Dolić i Emir Skopljak. Delegat ispred Taekwondo saveza BiH bio je g. August Orlović. Ispred Taekwondo Kolektiva Bosna polaganju su pristupila 4 polagača i to : • Hanan Bajrić, položila za 1 POOM, • Enis Ramić, položio za 1 POOM, • Emrah Karahmet, položio za 1 POOM, • Dino Porča, položio za 1 POOM. Trener u pratnji naših polagača bio je Edin Kajević Kaja majstor taekwondoa 5 dan, a koji je 40 dana sa trenericom Kajević Sajrom, pripremao polagače za ispit. Trenerica Kajević Sajra majstor taekwondoa 3 dan, je na prošlom polaganju za crne pojaseve ocijenjena najboljom ocjenom i proglašena najboljim polagačem. Ispit za polaganje crnog pojasa, polagao se iz više oblasti olimpijske vještine taekwondo a što podrazumijeva pokaz poomsi, samodbrane, prezentacija borbi, lomljene tvrdih predmeta i dr. Naši polagači pokazali su izuzetno znanje i vještine te su bili među najboljim polagačima. Posebno treba spomenuti da od naših polagača dva kandidata (Hanan Bajrić i Emrah Karahmet) bila su iz našeg punkta kluba u Kiseljaku i to su prvi polagači za crne pojaseve i ako Bog da budući pomoćnici - treneri sekcije Kiseljak. Našim polagačima iskrene čestitke na položenim crnim pojasevima, sa žaljom da nastave da svoje znanje usavršavaju i da budu najbolji ambasadori sporta.

Novum.ba

Vezano: