U Fojnici održan prvi od šest okruglih stolova u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila

Udruga „Centar za mirovno obrazovanje“ (CMO) je sinoć u dvorani Turskog kulturnog centra „Yunus Emre“ u Fojnici održala prvi od šest okruglih stolova u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila, pod zajedničkim nazivom „Drama gostoprimstva“.

Prvi okrugli stol je organiziran u suradnji s Turskim kulturnim centrom „Yunus Emre“. Voditelj okruglog stola bio je Alen Kristić, a izlagači Rasim Ibrović, Zdravko Kujundžija, Amer Tikveša i Miroslav Bagara.

Rasim Ibrović, znalac povijesti mistike, naročito abrahamskih/ibrahimovskih religija, slušateljima je približio život i djelo Louisa Massignona, pionira kršćansko-islamskog ekumenizma, fokusirajući se na njegov presudan doprinos revolucionarnom zaokretu u pogledu Katoličke crkve na islam tijekom Drugog vatikanskog koncila.

Zdravko Kujundžija, predsjednik CMO-a, pokazao je u kolikoj je mjeri papa Franjo u svom djelovanju nadahnut sv. Franjom, naročito njegovim susretom sa sultanom Malikom al-Kamilom, o čemu zorno svjedoči i Deklaracija o bratstvu svih ljudi za mir, koju je papa Franjo potpisao zajedno s velikim imamom sveučilišta i džamije Al-Azhar, Ahmadom al-Tayyibom, u Abu Dhabiju.

Pisac Amer Tikveša podastro je pledoaje za čitanje susreta sv. Franje i sultana Malika al-Kamila onkraj opsesije superiornošću vlastite kulture i religije kako bi taj susret kao mirotvorački mit pridonosio iscjeljenju mržnjom oboljelih društava.

Teolog Miroslav Bagara slušatelje je podsjetio na suvremenu važnost mirovnog obrazovanja i potencijal koji se za mirovno obrazovanje krije u susretu sv. Franje i sultana Malika al-Kamila.

Ovaj susret sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila je vjerojatno najčudesniji trenutak u nerijetko dramatičnoj povijesti susretanja i suživota kršćanstva i islama, jer on i danas predstavlja baštinu ili, ako hoćete, proročki izazov koji nas obvezuje ne samo na temeljito nov način življenja kršćanskog i islamskog nauka, a time nužno i vjerodostojnije oblikovanje kršćansko-islamskog suživota, nego i na prijeko potrebno osmišljavanje i izgradnju humanije ljudske civilizacije – svih njezinih temeljnih vrijednosti i struktura.

Okrugli stol obogatio je i prigodan glazbeni program – kompozicija „Rob“ Josipa Hatzea, „Pietà Signore“ Allesandra Stradella i ilahija „Kad Procvatu behari“ u izvedbi Siniše Markanovića, uz klavirsku pratnju Fuada Šestića, kao i kompozicija „Stavi me kao znak“ u izvedbi Monike Miličević, iznova uz klavirsku pratnju Fuada Šestića.

Drugi okrugli stol u povodu proslave 800. obljetnice susreta sv. Franje Asiškog i sultana Malika al-Kamila bit će organiziran u suradnji s JU „Centar za kulturu, sport i informisanje“ – Visoko, a održan u četvrtak, 8. srpnja/jula 2021. u 19 sati u Kulturnom centru „Altindag“ (Prijeko bb) u Visokom.

Novum.ba

Vezano: