Sjednica Vijeća ministara/ Na dnevnom redu vize i problem s tranzitom kroz Hrvatsku

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra informaciju o problemima odvijanja međunarodnog tranzitnog saobraćaja kroz teritoriju Hrvatske te druge teme.

Na predloženom dnevnom redu je i nacrt odluke o ratifikaciji aneksa sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o sprovođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima za zajedničku lokaciju na graničnom prijelazu Deluša-Vraćenovići, Hum-Šćepan polje, Sitnica-Zupci i Klobuk-Ilino brdo.

Prema predloženom dnevnom redu, ministri će razmatrati prijedlog odluke o imenovanju Koordinacionog tima za razvijanje sistema i procedura povratka i prihvatanja državljana BiH iz zone sukoba Sirije i Iraka, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti, najavljeno je iz Vijeća.

Pred Vijećem ministara treba da bude i informacija o doniranim sredstvima, u opremi i novcu, za potrebe pomoći migrantima i azilantima u BiH.

Na sjednici bi trebalo da bude riječi i o inicijativi za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o zajmu za Projekat unapređenja zdravstvenih sistema između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, te o prijedlogu uputstva o načinu planiranja, odobravanja i realizovanja višegodišnjih projekata u institucijama BiH.

Na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na dnevnom redu su i tri amandmana na ugovore o finansiranju zaključene između Evropske investicione banke i BiH u vezi sa modernizacijom puteva u FBiH, te vodovodom i kanalizacijom u Republici Srpskoj i vodovodom i kanalizacijom u FBiH.

Pred ministrima će biti i dva prijedloga u drugom krugu glasanja, i to prijedlog odluke o izmjeni i dopunama odluke o vizama i prijedlog odluke o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg.

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i saobraćaja na dnevnom redu je i prijedlog za zaključivanje posebnog sporazuma između Evrokontrola i ovlaštenih državnih upravnih tijela šest FAB CE država /Funkcionalni blok vazdušnog prostora zemalja Centralne Evrope/ u vezi sa pružanjem podrške Evrokontrola.

Pred ministrima će se naći i nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma razmjenom nota između Vijeća ministara i Vlade Japana o japanskoj bespovratnoj pomoći u iznosu 100.000.000 japanskih jena za opremanje medicinskih ustanova u BiH.

Informacija o sprovedenim aktivnostima sa ciljem osiguravanja učešća BiH na Svjetskoj izložbi "Ekspo 2020 Dubai" također je tačka dnevnog reda najavljene sjednice.

Sjednica će biti održana u zgradi institucija BiH u Sarajevu, sa početkom u 9:00 sati.

Novum.ba

Vezano:

Image

Razvrstavanje otpada