Poslodavci i sindikat metalaca u FBiH traže hitno rasterećenje cijene rada

Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Sindikat metalaca Federacije Bosne i Hercegovine su ispregovarali kolektivni ugovor za djelatnost metalske industrije koji će biti potpisan 05.08.2021. godine. 

Obje strane su saglasne da je Udruženje poslodavaca FBiH prihvatajući prijedlog Sindikata metalaca FBiH o iznosu najniže satnice za metalski sektor napravilo najveći mogući ustupak.

"Objektivno prostor za dalje povećanje minimalne satnice apsolutno ne postoji, ukoliko hitno ne dođe do smanjenja opterećenja cijene rada i ispravljanja disbalansa koji postoji kod plaća u javnom i prihvatnom sektoru, koji u ovome trenutku iznosi 1:2 u korist javnog sektora. Zato insistiramo i zajednički vas pozivamo da što prije usvojite  zakon o doprinosima FBiH čijim odredbama će biti definirano da doprinosi na plaću mogu iznositi maksimalno do 30 posto I Zakon o porezu na dohodak. Poslodavci su se ranije obavezali da će sva sredstva koje firme uštede po ovom osnovu biti iskorištena za povećanje plaća zaposlenih", navodi se u otvorenom pismu koje su uputili Vladi Federacije BiH i Parlamentu FBiH.

Također insistiraju na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit FBiH kojim se reinvestiranje oslobađa plaćanja poreza na dobit. 

Insistiraju i na hitnom usvajanju izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak FBiH, u kojem će biti značajno povećan neoporezivi dio plaće za radnike. 

Hitnim usvajanjem ovih zakona stvara se prostor za značajno povećanje najniže plaće u FBiH, pri čemu neće doći do značajnijeg smanjenja priliva sredstava u budžetske i vandbudžetske fondove FBiH.   

Podsjećamo da su porezi i doprinosi na plaće u Federaciji BiH u ovome trenutku najveći u Evropi, što u značajnoj mjeri otežava poslovanje kompanijama, smanjuje konkurentnost, investiranje u nove pogone, otvaranje novih radnih mjesta, te dalji rast i razvoj privrede.  

"Pozivamo javnost i građane da izvrše maksimalan pritisak na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, da konačno svoja obećanja pretvore u djela i usvoje zakonska rješenja koja su u njihovoj nadležnosti, a čije usvajanje će dovesti do značajnog rasta plaća u realnom sektoru što će rezultirati boljim standardom građana, rasterećenja privrede  i poboljšanja poslovnog ambijenta. Insistiramo samo da ispune obećanja koja su dali građanima i međunarodnoj zajednici u BiH kroz Reformske agende 1 i 2.", ističu iz Udruženja i Sindikata. 

Novum.ba

Vezano: