Krizni štab FBiH predložio produženje mjera za 14 dana

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva predložio je produženje epidemioloških mjera za narednih 14 dana.

Sedmodnevna incidenca na nivou Federacije je 19,5 slučajeva / 100.000 stanovnika. Iako je zabilježen porast broja oboljelih u odnosu na prethodnu sedmicu, epidemiološka situacija je i dalje stabilna, procjenjuju u Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH.

Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva uveo je novu naredbu, prema kojoj će nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja u saradnji s kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva i zavodima za javno zdravstvo kantona, spram epidemiološke situacije COVID-19, donijeti odluku o modelu i početku pohađanja nastave u novoj školskoj 2021./2022. godini za osnovno i srednje obrazovanje.

Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH će u narednih 15 dana pripremiti prijedlog provođenja mjera u slučaju povećanja incidence, broja hospitalizacija i smrtnih slučajeva.

Krizni štab FMZ insistira na provođenju svih naredbi, a posebno onih koje se odnose na organizaciju vakcinacije, otvaranje punktova za masovnu vakcinaciju i formiranje mobilnih timova.

Prijedlog mjera proslijeđen je Vladi Federacije BiH na usvajanje.

 

Novum.ba/Avaz

Vezano: