Poziv za prijavu školaraca na Produženi boravak

Predškolska ustanova “IKRE” Kiseljak poziva sve zainteresovane roditelje za predaju zahtjeva za upis učenika od I do V razreda osnovne škole u program Produženog boravka.

Zahtjev za upis učenika u program Produženog boravka u školskoj godini 2021./2022. predaje se u prostorijama Predškolske ustanove “IKRE” u Kiseljaku ili putem e-maila: ppuikre@gmail.com.

Predškolska ustanova “IKRE” Kiseljak nudi Cjelodnevnu brigu o školarcima, te o njihovim školskim i postškolskim obavezama.

Broj prijema djece je ograničen. Pozivamo roditelje da prijave za Produženi boravak predaju najkasnije do 26.08.2021. godine, kako bi se mogle pravovremeno poduzeti sve pripremne radnje za početak nove školske godine. Sve informacije o programu Produženog boravka roditelji mogu dobiti na broj telefona: 061/566-077 ili u prostorijama PPU “IKRE” Kiseljak.

Novum.ba

Vezano: