Članovi organizacionog odbora manifestacije "Meokrnje" uručili zahvalnice za podršku u organizaciji

Članovi Organizacionog odbora Admir Hadžiemrić, Fuad Lolić, Zuhdija Ćosić, Nevzudin Vihrić i Amela Lolić manifestacije “Meokrnje-simbol borbe protiv fašizma“ na kojoj je ove godine obilježavano 80 godina ustanka naroda i narodnosti BiH u Narodno-oslobodilačkoj borbi 1941-1945 i 29 godina oslobođenja Meokrnja u Odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992-1995 uručili su zahvalnicu za podršku u organizaciji zamjenici presjedavajućeg Skupštine SBK/KSB Ljubinki Atatansijević i zamjeniku presjedavajućeg Skupštine SBK/KSB Muharemu Grabusu.

U zajedničkom razgovoru razmjenjena su mišljenja o značaju ove manifestacije kao i podrška zamjenice presjedavajućeg Skupštine SBK/KSB Ljubinki Atatansijević i zamjenika presjedavajućeg Skupštine SBK/KSB Muharemu Grabusu u budućim organizacijama ove manifestacije koaj iz godine u godinu postaje manifestacija koja sve više I više okuplja antifašiste sa područja Bosne I Hercegovine.

Zahvalnica je uručena i načelniku dr. sc. Kenan Dautović - načelnik Općine Travnik uručili su zahvalnicu za pomoć u organizaciji manifestacije.

Tom prilikom članovi Organizacionog odbora podnijeli su načelniku Dautoviću izvještaj sa finansijskim pokazateljima, te istaknuli značaj organizacije manifestacije „Meokrnje-simbol borbe protiv fašizma“ posebno u vremenu kada fašizam stalno jača. Također, istaknuta je kontinuirana podrška Općine Travnik posljednjih pet godina u organizaciji manifestacije koju od 2017. godine zajednički organizuju Mjesna zajednica Gluha Bukovica, Udruženje antifašista i boraca NOR-a Općine Travnik i Organizacija demobilisanih boraca.

Premijer Kantona Tahir Lendo primio je članove Organizacionog odbora Admira Hadžiemrića, Fuada Lolića, Zuhdiju Ćosića, Nevzudina Vihrića i Amelu Lolić manifestacije “Meokrnje-simbol borbe protiv fašizma“ na kojoj je ove godine obilježavano 80 godina ustanka naroda i narodnosti BiH u Narodno-oslobodilačkoj borbi 1941-1945 i 29 godina oslobođenja Meokrnja u Odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992-1995 koji su ga ovom prilikom informisali o organizaciji manifestacije kao i sa problematikom sa kojom su susretali tokom organizacije. Premijer Kantona Tahir Lendo istaknuo je značaj ove manifestacije posebno što se radi o manifestaciji koja okuplja Udruženja koja njeguju tradiciju iz dva različita vremenska perioda a kojima je u svim programskim aktima osnov borba protiv fašizma.

Novum.ba

Vezano: