Sigurnost djece u saobraćaju – edukacija učenika osnovnih škola na području općine Busovača

Od početka ove sedmice policijski službenici PS Busovača zaduženi za rad sa predstavnicima lokalne zajednice i predstavnik Civilne zaštite općine Busovača, uz finansijsku podršku Općine Busovača, će za učenike prvih i drugih razreda osnovnih škola sa područja općine Busovača, održati predavanja na temu „Sigurnost djece u saobraćaju i postupanje u slučaju zemljotresa“.

Predavanja su koncipirana tako, da se djeca upoznaju sa osnovnim pravilima i propisima kretanja pješaka u saobraćaju, prelaska ulice na obilježenom pješačkom prelazu, semaforu i značenje boja na semaforu, kretanje trotoarom, te osnovnim saobraćajnim znakovima koji se tiču kretanja pješaka i obaveze zaustavljanja vozila u određenim situacijama. Djeca su takođe upoznata kako postupiti u slučaju zemljotresa zbog toga što u zadnjih nekoliko godina imamo permanentno zemljotrese od Albanije do Austrije, Služba za civilnu zaštitu Busovača je iskoristila priliku da educira učenike kako će postupiti u slučaju zemljotresa. 

Ovom prilikom djeci je uručen školski pribor koji je finansirala Općina Busovača. Realizacija ovog projekta će biti nastavljena i u narednom periodu u svim osnovnim školama na području Općine Busovača, a predviđeno je da ovom vrstom edukacije bude obuhvaćeno oko 300 djece, učenika prvih i drugih razreda osnovnih škola.

Novum.ba

Vezano: