Uposlenici zavoda Drin i Bakovići na treningu o novom i modernom pristupu korisniku

Tokom protekle sedmice u Sarajevu je završen trodnevni trening o Individualnom planu oporavka korisnika - IPO, za prvi dio osoblja iz ustanova: Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin i Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.
 
PO je nova aktivnost Komponente 2A Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji implementira Institute for population and development IPD, u saradnji s Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i koji finansira Vlada Švajcarske.
 
Osoblje pomenutih ustanova uči o novom i modernom pristupu korisniku, o aktivnom učešću korisnika u kreiranju ličnog plana oporavka, o ljudskim pravima i generalnom poboljšanju odnosa između profesionalaca i korisnika, s ciljem unapređenja življenja krajnjih korisnika usluga u ustanovama socijalnog tipa i stvaranjem preduslova za deinstitucionalizaciju.

Novum.ba

Vezano: