Požari ostavljaju pustoš iza sebe

Požar je pojava nekontrolisane vatre

i njeno širenje šumom, šumskim i poljoprivrednim površinama. Požar nastaje ako se ispune tri uslova (tzv. požarni trokut): gorivi materijal, kisik, toplina (izvor vatre).
Udar groma
Najčešći prirodni uzrok požara je udar groma, s tim da i drugi zahtjevi za nastanak vatre treba da budu zadovoljeni. Ostali požari nastaju čovjekovim djelovanjem. Prema nekim autorima, samozapaljenje u prirodnim uslovima nije moguće ili je minimalna šansa za ovakvu pojavu.
Od svih elementarnih nepogoda koje ugrožavaju uslove u lovištu, požar najnegativnije djeluje na divljač i ekosistem lovišta, te prouzrokuje posljedice koje se jako teško saniraju.
Za vrijeme poplava divljač se sklanja na viša područja i nakon povlačenja vode se vraća. Za vrijeme jakih zima i velikih snjegova, divljači iznosimo hranu, čistimo snijeg do hranilišta i održavamo mir u lovištu. Međutim, požar uništava stanište divljači i ona divljač koja nije stradala u požaru nego je pobjegla, nema se kud vratiti.
Najčešći uzroci nastanka požara su sljedeći: nesavjesno paljenje vatre u blizini i unutar same šume, izbacivanje vrelog pepela ili gorivih ostataka peći na čvrsta goriva iz domaćinstava, paljenje livada i korova prilikom proljetnih radova, namjerno izazivanje požara u svrhu zabave nesavjesnih pojedinaca, aktivnost piromana.
Veliki dio požara koji nastaju u Bosni i Hercegovini često su nastali nesretnim slučajem, gdje ljudi nesvjesni opasnosti i rizika od širenja požara spaljuju biljne ostatke, livade i pašnjake, trnjake i korov te ostatke otpalog lišća.
Usljed visokih temperatura i velike količine gorivog materijala, često se ovakvi naizgled kontrolisani požari otmu kontroli i izazovu velike šumske požare. Ti požari u vatrenoj stihiji progutaju čitave šumske komplekse, te ugroze i većim dijelom unište životinjski fond koji živi i nastanjuje to područje.

Novum.ba/Slobih.ba

Vezano: