Vlada SBK-a sutra o Prijedlogu budžeta SBK za 2022.godinu

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M

 1. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 9.12.2021.godine,                                            u 9 sati

Za sjednicu predlažem

                                                  

                                               DNEVNI RED

 

 1. Zapisnik sa 105. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
 2. Prijedlog budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu – Ministarstvo finansija
 3. Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu – Ministarstvo finansija
 4. Prijedlog odluke o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2021.godine – Ministarstvo finansija
 5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu – Ministarstvo finansija
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje troškova parničnog postupka u predmetu pred Opštinskim sudom u Sarajevu ,broj: 65 O Ps 299261 12 Ps – Ministarstvo finansija
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju prostorija CI Kiseljak – Ministarstvo privrede
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme – Ministarstvo privrede
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera i printera – Ministarstvo privrede
 10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima za učešće na sajmovima i izložbama“ – Ministarstvo privrede
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 72.752,10 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava u poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja – iznos 96.200,00 KM) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga prijevoza motornih vozila i stvari – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 14. a) Prijedlog rješenja o imenovanju komisije za nabavku
 15. Saglasnost za plaćanje troškova prevoza za učenike sa posebnim potrebama i koji nemaju osiguran prijevoz – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 16. Saglasnost na aneks Ugovora o isporuci toplinske energije za potrebe Prve osnovne škole Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 17. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 18. Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola za 2021.godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
 19. Saglasnost na dopunu Plana javnih nabavki Službe za zajedničke poslove za 2021.godinu – Služba za zajedničke poslove
 20. Saglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Sadetom Sefer za mjesec novembar 2021.godine – Kantonalna uprava za branioce
 21. Saglasnost za isplatu naknade po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa Dženitom Ramić i Ines Slipac za mjesec novembar 2021.godine – Kantonalna uprava za branioce
 22. Očitovanje Vlade o nastavku aktivnosti Zavoda za zdravstveno osiguranje na rješavanju problematike stalnog smještaja – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 23. Prijedlog rješenja o isplati naknade za rad članovima Komisije za izbor direktora Kantonalne uprave za civilnu zaštitu – Stručna služba Vlade

Novum.ba

Vezano: