Projekat EU4AGRI – javni pozivi

Projekat EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavio je dva javna poziva:

 1. Javni poziv potencijalnim korisnicima za iskazivanje interesa za mjeru podrške investicijama u diverzifikaciju ekonomskih i socijalnih aktivnosti u ruralnim područjima vrijedan 6,5 miliona KM. Javni poziv je otvoren od 16.09.2022. godine do 21.11.2022. godine.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati mala poljoprivredna gazdinstva kako bi pokrenuli nove ekonomske ili socijalne aktivnosti kojima će diverzifikovati svoje izvore prihoda ili doprinijeti unapređenju kvaliteta života u ruralnim područjima. Prednost će biti data prijavama koje uključuju mala gazdinstva koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava, a čiji prihod ne prelazi 50.000 KM, odnosno koja nisu upisana u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza (PDV registar). Kroz ovaj javni poziv se od korisnika neće zahtijevati da registruju obrt/preduzetničku djelatnost ili preduzeće. Također, kroz ovaj javni poziv će biti podržane i inicijative i aktivnosti koje će doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih u ruralnim područjima (npr. poslovni inkubatori, razvojni hub-ovi i slično), unapređenju inovativnosti i konkurentnosti ruralnih preduzeća (npr. poslovni inovacijski centri, biznis inkubatori, hubovi i sl.). Dodatno, bit će podržane aktivnosti koje doprinose zapošljivosti i položaju žena u društvu kroz kreiranje infrastrukturne podrške (npr. vrtići, usluge podrške starijim osobama itd.), te za aktivnosti koje uopšteno doprinose unapređenju kvaliteta života na selu, uključujući i mlade (npr. omladinski klubovi, sportski, edukativni i kulturno-umjetnički sadržaji i sl.). Posebnu pažnju skrećemo na pojednostavljen proces prijave na javni poziv te obezbijeđenu tehničku podršku za unapređenje odabranih projektnih prijedloga za finansiranje. Više informacija o javnom pozivu možete naći na linku u nastavku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-investicijama-u-diverzifikaciju-ekonomskih-i-socijalnih-aktivnosti-u-ruralnim-podrucjima/

2. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. Prvi javni poziv je zatvoren prošle sedmice i novi ciklus je otvoren od 14.09.2022. do 14.102.022. godine. Ovaj ciklus za podnošenje prijava će trajati 30 dana, kao i svaki naredni do utroška sredstava. Broj ciklusa u sklopu kojih će potencijalni korisnici moći podnijeti prijavu će ovisiti o dinamici utroška sredstava koja su namijenjena za ovaj javni poziv. Na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta. Potencijalni korisnici su obavezni podnijeti kompletnu prijavu u sklopu jednog ciklusa (sa svom pratećom dokumentacijom) kako bi ista bila razmatrana od strane komisije za ocjenu prijava. Prijave koje su otvorene u jednom ciklusu a nisu kompletirane, odnosno podnešene se neće ocjenjivati od strane komisije za ocjenjivanje, niti ih podnosilac prijave može nadopuniti i podnijeti u narednom ciklusu. Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa. Cilj ovog javnog poziva je jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenja kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanja pristupa tržištima. Više informacija o javnom pozivu možete naći na linku u nastavku: https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-uvodjenju-standarda-i-certifikaciji-u-poljoprivredno-prehrambenoj-proizvodnji-2/

Koristimo priliku da najavim još jedan javni poziv koji će biti objavljen do kraja ove sedmice u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery, koje finansira Europska unija. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji vrijedan 3,9 miliona KM. Ciljevi ovog poziva jesu doprinos ublažavanju negativnog poremećaja na tržištu repromaterijala tokom 2022. godine na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH nastalih kao posljedica pandemije Covid-19 i rata u Ukrajini, doprinos ublažavanju klimatskih promjena na poljoprivredno-prehrambeni sektor u BiH, optimizacija operativnih troškova, održavanje produktivnosti, likvidnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH, te podrška stabilizaciji postojećih lanaca vrijednosti od primarne proizvodnje do prerade i plasmana proizvoda na tržište.

Novum.ba

Vezano: