Potpisan ugovor za provođenje mjera energetske efikasnosti u fojničkom obdaništu

Načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura je potpisao ugovor o provođenju mjera energetske efikasnosti sa Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Riječ je o udruživanju finansijskih sredstava u svrhu provođenja mjera energetske efikasnosti na objektu JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece Fojnica.

Zahvaljujući ovom projektu bit će urađena termoizolacija kosog i ravnog krova, te unaprijeđenje regulacije sistema grijanja.

Za realizaciju ovog projekta potrebno je oko 60 hiljada KM, od kojih će pola obezbijediti Općina, a drugi dio Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Novum.ba

Vezano: