Održan sastanak sa notarima sa područja nadležnosti Općinskog suda u Bugojnu

U organizaciji predsjednice Općinskog suda u Bugojno Randžane Hadžibegović Haračić a po uputama datim u Zaključku VSTV BIH održan je sastanak sa notarima kao povjerenicima suda u ostavinskim predmetima.

Sastanku su prisustvovali sudije i stručni saradnici koji postupaju u ostavinskim predmetima kao i notari sa područja ovog suda i to: Jasminka Mahmutbegović i Denis Sijamija, notari iz Bugojna i Ajda Kurić, notar iz Donjeg Vakufa.

Tema sastanka je bila

1.Ključni problemi u radu notara, kao sudskih povjerenika u ostavinskim predmetima, koji utiču na dugo trajanje ostavinskih postupaka i na taj način  uzrokuju povećanje broja neriješenih ostavinskih predmeta

2.Utvrđivanje mjera za prevazilaženje identifikovanih problema

u cilju skraćivanja rokova i rješavanja ovih predmeta u razumnom roku.

Notari su iskazali zadovoljstvo i zahvalnost organizacijom ovog sastanka na kojem su iznijeli probleme sa kojima se susreću u radu, razmijenili iskustva o pojedinim pitanjima i pohvalili saradnju sa sudom posebno z.k. uredom ovog suda.

Na sastanku su definisani zaključci u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja ostavinskih predmeta koji će biti dostavljeni učesnicima sastanka I VSTV BIH u formi zapisnika

Novum.ba

Vezano: