Općina Jajce daruje svaku novorođenu bebu sa 500 KM

Općina Jajce već sedmu godinu izdvaja sredstva za svaku novorođenu bebu. Ovim značajnim projektom predviđena je jednokratna novčana naknada u iznosu od 500 KM i odnosi se, bez izuzetka, na sve novorođene bebe čija majka ima prebivalište na području Jajca. U 2022. godini porodicama kojima je jedno od roditelja djeteta nezaposleno pripada uvećanje naknade u iznosu od 200 KM, a porodicama u kojima su oba roditelja nezaposlna ostvaruju pravo na uvećanje naknade u visini od 500 KM.

U svrhu podrške majkama za novorođene bebe, Općina Jajce je, iz Općinskog budžeta, kao jednokratnu pomoć porodiljama, zaključno sa oktobrom 2022. godine,   izdvojila ukupno 72.900 KM, darujući 115 novorođenčadi i njihove roditelje.

Općina Jajce je do sada kroz ovaj projekat izdvojila ukupno 635.900 KM iz općinskog budžeta kao jednokratnu pomoć porodiljama i tako darovala ukupno  1144  novorođenčadi.

Novum.ba

Vezano: