Predstavnici Općine Fojnica na konferenciji “Jačanje kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa”

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine danas se održava konferencija "Jačanje kapaciteta globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine."

Organizator konferencije je Asocijacija za upravljanje rizicima - AZUR, u saradnji sa Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i drugima.

Konferencija je okupila predstavnike lokalnih zajednica u Bosni I Hercegovini, kao I predstavnike domaćih I stranih institucija, organizacija i stručnjaka, angažirane na implementaciji ciljeva i aktivnosti Globalne platforme za smanjenje rizika od katastrofe UNDRR i implementaciji politika Sendai Okvir za smanjenje od katastrofa 2015-2030.

Konferenciji prisustvuju i načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura, te pomoćnik za društvene djelatnosti općine Fojnica Vahid Bureković.

Novum.ba

Vezano: