Sjednica Općinskog vijeća Fojnica

Na današnjoj sjednici Općinskog vijeća Fojnica vijećnici su raspravljali o sedam tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice OV, te postavljanja vijećničkih pitanja, na sjednici je bilo govora o Izvještaju o radu Lječilišta Reumal za 2022.godinu.

Vijećnici su imali priliku postaviti pitanja vezano za prezentovani izvještaj, nakon čega je izvršni direktor Alija Mukača odgovorio vijećnicima.

Na kraju, vijećnici su sa 16 glasova za, te jednim suzdržanim usvojili izvještaj Reumala za prošlu godinu.

Usvojena je Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom, te Rješenje o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu.

Vijećnici su, zbog isteka mandata, razriješili predsjednika i članove Nadzornog odbora JKP Šćona Fojnica, te imenovali nove članove.

U JKP Šćona Fojnica su imenovani: Almin Mujčić, Amra Bašić, Adisa Hodžić, Robert Jurak i Branko Mijatović.

Novum.ba

Vezano: