Čauševiću pet i po godina zatvora za primanje mita, oslobođen optužbi za pranja novca

Kemalu Čauševiću, bivšem direktoru Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Apelacijssko vijeće Suda Bosne i Hercegovine, izreklo je konačnu presudu kojem je dobio pet i po godina zatvo, te mu se oduzima 1,7 miliona vrijedna imovina.

Presuda se odnosi na optužbu za primanje dara i drugih oblika koristi.

Čaušević je oslobođen optužbi za pranje novca. Radi se o končanoj presudi.

Suđenje Kemalu Čauševiću počelo je u julu 2017., a prvostepenu presudu kojom je osuđen na devet godina zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi te pranja novca Sud je donio u maju 2021. godine.

 

U toj presudi se navodi da je Čaušević od 2007. do februara 2011. primio iznos ne manji od 1,7 miliona KM, od čega je Sadiković dao 1.297.000 KM, a Karić oko 425.000 KM.

 

Uz Čauševića, u ovom predmetu optuženi su Karić i Sadiković. Sadiković je osuđen na dvije godine zatvora zbog davanja dara pri uvozu tekstila, dok je Karić na samom početku postupka osuđen na godinu dana zatvora za davanje dara i drugih oblika koristi, po sporazumu o priznanju krivnje sklopljenom s Tužilaštvom.

 

Apelaciono vijeće je u oktobru 2022. ukinulo dio presude kojom je Čaušević bio proglašen krivim za pranje novca i kojom mu je bila oduzeta protivpravno pribavljena imovinska korist, smanjivši mu kaznu sa devet godina na pet i po godina zatvora.

Nakon ukidanja dijela presude, u postupak je uključena i Čauševićeva supruga na osnovu zakonskih odredbi koje predviđaju da se, prilikom oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, na pretres poziva osoba na koju je imovinska korist prenesena.

Novum.ba/BHRT

Vezano: