Radari na cestama u SBK

Stacionarni radari
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
Nestacinarni radari
 • PS Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS TRAVNIK

  08:30 do 10:30 sati Šešići
  12:00 do 14:00 sati Mudrike
  16:30 do 18:30 sati Šehida
  20:00 do 21:30 sati Aleja Konzula

 • PS Kreševo
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS KREŠEVO

  10:00 do 12:30 sati Resnik
  14:00 do 16:30 sati Volujak

 • PS Kiseljak
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS KISELJAK

  08:30 do 10:30 sati Lug
  11:00 do 13:00 sati Jehovac
  13:30 do 15:30 sati ulica Kralja Tomisava

 • PS Busovača
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS BUSOVAČA

  13:00 do 14:30 sati Bukovci (mjesto Džafe)
  14:30 do 16:00 sati Gavrine kuće
  17:00 do 18:30 sati ulica 1.mart/ožujak (skretanje za naselje Luka)
  18:30 do 20:00 sati ulica N.Š.Zrinski (kod ug.ob.KIM)

 • PS Jajce
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS JAJCE

  16:30 do 18:00 sati M-16 Podmilačje
  18:15 do 19:45 sati M-16 Lučina
  20:15 do 21:45 sati R-413b Divičani
  22:00 do 23:00 sati M-5 Skela

 • PS Gornji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE

  07:00 do 08:30 sati ulica Vrbaska
  10:00 do 11:30 sati ulica Gradska
  16:00 do 17:30 sati Dobrošin
  19:00 do 20:30 sati ulica Vrbaska

 • PS Donji Vakuf
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS DONJI VAKUF

  07:15 do 08:15 sati 770 Slbbr.
  11:00 do 12:00 sati Nova Travnička
  13:30 do 14:30 sati Oborci
  19:00 do 20:00 sati Titova

 • PS Bugojno
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS BUGOJNO

  09:00 do 10:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  11:00 do 12:30 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica (škola)
  13:00 do 14:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Rostovo
  15:00 do 16:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug

 • PS Fojnica
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS FOJNICA

  08:00 do 10:00 sati Ostružnica Polje
  10:30 do 12:30 sati ulica Bosanska
  12:40 do 14:40 sati Pločari Polje

 • PS Vitez
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS VITEZ

  07:00 do 09:00 sati M-5 Šantići
  09:00 do 11:00 sati ulica Hrvatske mladeži
  12:00 do 13:00 sati ulica Lašvanska
  13:00 do 14:00 sati M-5 Šantići

 • PS Novi Travnik
 • Najavljene radarske kontrole za 14. 11. 2023. -

  PS NOVI TRAVNIK

  08:30 do 09:30 sati M-16.4 Ratanjska
  10:30 do 11:30 sati M-16.4 V.dom
  12:30 do 13:30 sati M-16.4 Stojkovići

Novum.ba

Vezano: