Oglas za posao u Ustanovi Bakovići

Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu – Bakovići upošljava dvije osobe na radnom mjestu; Edukator – rehabilitator. Ugovor bi se potpisao na period od godinu dana. Detaljnije informacije o uvjetima i proceduri upošljavanja se mogu dobiti u prostorijama Odjela za pravne i kadrovske poslove Ustanove Bakovići kao i na broj telefona 030/803-093.

OGLAS

Novum.ba

Vezano: