Konačna lista volontera Općine Jajce za 2020/21 godinu i poziv na potpisivanje ugovora

Općina Jajce objavljuje Konačnu listu kandidata koji su primljeni po Javnom oglasu za prijem osoba za stručno usavršavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Jajce za 2020/21 godinu.

Obavještavamo izabrane kandidate da će potpisivanje ugovora biti upriličeno 25.9.2020. godine (petak) sa početkom u 9:00 sati u Velikoj sali Općine Jajce. Kandidati trebaju lično pristupiti  potpisivanju ugovora uz obavezno poštivanje propisanih mjera zaštite od COVID-19 koje se odnose na držanje distance i nošenje zaštitne maske. 

Primljeni kandidati dužni su dostaviti: Ljekarsko uvjerenje, Uvjerenje o državljanstvu i Potvrdu banke sa brojem tekućeg računa, najkasnije do 1.10.2020. godine od kada im počinje teći stručno osposobljavanje.

Konačnu listu kandidata preuzmite ispod teksta.

KONAČNA LISTA - VOLONTERI 2020/21

Novum.ba

Vezano: