U Busovači će se graditi novi kompleks zgrade “Šumarije” sa pratećim objektima

U prostorijama općine Busovača jučer je održan radni sastanak na kojem je načelnik općine  Asim Mekić zajedno sa saradnicima ugostio generalnog direktora ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume”/”Šume Središnje Bosne” d.o.o  Vildana Hajića i izvršne direktore Alberta Kokića i Vahidina Lušiju.

Tema sastanka bila je prezentacija novog projekta izgradnje kompleksa šumarije Busovača sa pratećim objektima.

Iskazano je obostrano zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji između općine Busovača i ŠPD/ŠGD “Srednjobosanske šume”/ “Šume Središnje Bosne”d.o.o. Donji Vakuf.

Direktor Društva je upoznao pristutne sa projektom plana izgradnje novog objekta šumarije Busovača sa pratećom infrastrukturom, te naglasio kako je ovo samo još jedan pokazatelj da se zajedničkim radom i zalaganjem može pisati mnogo pozitivnih priča.

Uprava Društva je opredijeljena da se nastavi sa modernizacijom i izgradnjom ovakvih i sličnih objekata na području gdje gospodari Društvo što se moglo vidjeti i u proteklom periodu.

Načelnik općine  Asim Mekić je iskazao zadovoljstvo te ponudio svu potrebnu pomoć i podršku u realizaciji navedenog projekta.

Nakon sastanka prisutni su obišli lokalitet na kojem je planirana izgradnja novog objekta šumarije Busovače. Još jednom iskazano je obostrano zadovoljstvo, poslata je još jedna pozitivna poruka danas iz Busovače.

Novim kompleksom lokalno stanovništo općine Busovača će dobiti kvalitetniju uslugu, grad lijep i nov kompleks a radnici svakako još bolje uslove i motivaciju za rad.

Novum.ba

Vezano: