Postanite dio tima koji će biti nositelj teatarskog amaterizma u Jajcu!

Grad Jajce je već 37. put bio domaćin najstarijeg bosanskohercegovačkog teatarskog festivala pozorišne/kazališne igre Bosne i Hercegovine.

Radi se o najstarijem bh teatarskom festivalu koji godinama okuplja teatarske djelatnike, kritičare, profesionalne teatarske kuće iz BiH sa njihovim najboljim ostvarenjima, te samim tim daje sliku, presjek ukupne bosanskohercegovačke teatarske produkcije.

Uprkos činjenici da svake godine biva domaćinom profesionalnim kazališnim trupama grad Jajce još uvijek nema aktivan amaterski teatarski život… a to se od njega očekuje. Pokušaja oživljavanja teatarskog života u našem gradu, manje-više uspješnih, je bilo a moramo kazati da i dan danas, istina, samo na papiru, postoji Gradski teatar Jajce koji, nažalost, osim predstave Mlinarev ušur, autorskog djela našeg sugrađanina, nažalost sada pokojnog Mustafe Hamura, a u režiji Hadže Klipe, od svog osnivanja početkom 2017.godine nije imao drugih aktivnosti.

JU „Dom kulture Jajce“ Jajce osjeća odgovornost i obavezu da na ovom planu pokuša još jednom, ali vrlo ozbiljno, stvari pokrenuti s mrtve točke. Da bismo u tome uspjeli potrebna nam je podrška vas, građana Jajca, i to prije svega onih koji žele da se okušaju i dokažu kao glumci, ali i onih koji bi svojim idejama, sugestijama ili na bilo koji način mogli doprinijeti oživljavanju teatarskog amaterizma u Jajcu.

JU „Dom kulture Jajce“ Jajce ima u planu raditi vrlo ozbiljne predstave koje bi pokazale da je uz malo dobre volje moguće kvalitetno reanimirati teatarski život u našem gradu i postati kompetitivan u amaterskom teatarskom životu BiH, ali i šire. Koliko ćemo uspjeti u tome, a nadamo se da hoćemo, nažalost ne zavisi samo od nas nego i od vas koji biste danas sutra bili direktni akteri predstava koje želimo raditi.

Stoga, JU „Dom kulture Jajce“ Jajce poziva sve zainteresirane da se prijave i postanu dijelom tima koji će u budućnosti biti nositelj teatarskog amaterizma u našem gradu.

Prijaviti se možete svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati sve do 18.08.2018.godine u prostorijama JU „Dom kulture Jajce“ Jajce (kod Mevzudina Duranovića).

Novum.ba

Vezano: