Drugo polugodište na području SBK počinje 25.januara

Iako su mnogi mišljenja da učenje da daljinu navodi djecu da gube motivaciju i radne navike te da je kvalitet obrazovanja nizak u odnosu na tradicionalnu nastavu, i drugo polugodište će, po svemu sudeći, poteći kao i prvo. Ublažavanje mjera koje je predložilo Ministarstvo obrazovanja SBK, Krizni štab kantona je odbio uz obrazloženje da još nije došlo vrijeme za to.

Većina roditelja iz opšte populacije izražava srednji stepen zadovoljstva prethodnim ciklusom učenja na daljinu. Posebno pozitivno ocjenjuju inicijativnost nastavnika, njihovu posvećenost i brzo organiziranje rada u skladu s novim okolnostima.

Negativne ocjene mahom idu na račun kvaliteta stečenog obrazovanja, odnosno neobjektivnog ocjenjivanja učenika.

Roditelji koji iznose pozitivno mišljenje o učenju na daljinu prije svega misle da je u situaciji pandemije sigurnije po dijete da uči kod kuće. Skoro trećina roditelja smatra da je sistem učenja na daljinu adekvatno organizovan i da pruža dobro obrazovanje.

Drugo polugodište u SBK za djecu koja nastavu pohađaju po bosanskom planu i programu počinje 25. januara. Nastava za djecu koja nastavu pohađaju po hrvatskom planu i programu počela je u ponedjeljak.

Novum.ba

Vezano: